lovmedukr.ru

Обстеження дітей з онр презентація

Обстеження дітей з ОНР презентація

«Обстеження дітей з ОНР»

Діти з порушеннями ОНР - це діти, які мають відхилення у розвитку промови нормального слуху і зберіганню інтелекті. Порушення мови різноманітні:

обстеження дітей з ОНР презентація

-Мова дитини недостатньо фонетично оформлена

-Експресивна мова відстає від импрессивной, т. Е. Дитина, розуміючи звернену до неї мову, не може сам правильно озвучити свої думки.

-Більш пізній початок промови: перші слова з`являються до 3-4, а іноді і до 5 років

-Мова дітей з ОНР малозрозуміла

-Бідність словникового запасу

-Порушення темпу і плавності мови

-Діти з ОНР мають погану координацію, знижену рухову пам`ять і увагу

-Неповноцінність звуковий, лексичної, граматичної сторін мовлення

-З важких порушень мовлення найчастіше зустрічаються алалія, афазія, ринолалия і різного типу дизартрії. Щоб обстеження проходило успішно, не цікавило багато часу, важливо швидко встановити хороший контакт з дитиною.

Бесіда з дитиною є одним з основних прийомів обстеження мови. Мета бесіди -Виявити загальний кругозір дитини і можливості зв`язкових висловлювань спостерігати за поведінкою обстежуваного.

обстеження дітей з ОНР презентація

В ході бесіди логопед відзначає, якими відповідями користується дитина, односкладовими або фразовими, наскільки вони розгорнуті, чи правильні за змістом, як оформляє окремі слова і пропозиції граматично і фонетично.

Під час бесіди необхідно фіксувати і стан слуху дитини: чи добре чує питання, не перепитує чи. З цією метою питання задаються голосом звичайної розмовної гучності і пошепки.

Рідна мова відіграє унікальну роль у становленні особистості людини. Будучи найважливішим засобом людського спілкування, пізнання дійсності, мова служить основним каналом залучення людини до цінностей духовної культури, а також необхідною умовою виховання і навчання. Розвиток мови в дошкільному дитинстві закладає основи успішного навчання в школі.

обстеження дітей з ОНР презентація

Правильно організоване корекційне навчання і виховання дітей вимагає всебічного обстеження їх мовних і немовних процесів, сенсомоторної сфери, інтелектуального розвитку, а також особистісних особливостей і соціального оточення. Встановлення сформованості граматичної будови мови - один з провідних моментів логопедичного обстеження дітей із загальним недорозвиненням мови.В ході обстеження граматичної будови мови перевіряється вміння дітей використовувати в самостійних висловлюваннях іменники і дієслова єдиного і множини (як з продуктивними, так і непродуктивними закінченнями), змінювати іменники за родами, відмінками, узгоджувати прикметники з іменниками в роді, числі, відмінку. Особлива увага звертається на вживання простих і складних прийменників. З цією метою дітям пропонують відповісти на питання по картинці, серії картинок, під час демонстрації дій додати в пропозицію відсутню слово, вживши його в потрібному роді, відмінку, числі самостійно скласти пропозицію по опорним словами. З навичок словотворення перевіряється вміння утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів. Виявляється рівень володіння різними типами структури пропозиції. Відзначається, які типи пропозицій дитина використовує в мові: прості (поширені, непоширені), складні (складносурядні, складнопідрядні), кількісне співвідношення простих і складних речень, вміння користуватися спілками, правильність побудови і оформлення пропозицій з морфологічної і синтаксичної точки зору.

Логопед при цьому використовує різні ігрові моменти. Наприклад: Хто кому допомагає? , Хто кому заважає? , Хто чим захищається? , Хто чим харчується? , Екскурсія в зоопарк (Кого побачили в клітинах?), Кого налякав вовк? і т.д.

В даній презентації запропонований ряд картинок, що дозволяє проводити обстеження граматичної будови мови у дітей в ігровій діяльності.

завантажити презентацію

учитель-логопед МБДОУ - д / с Зірочка

Саратовська область, Радянський район. р.п Степове Росія

Стаття розміщена в авторській редакції

Мовний матеріал для обстеження дітей з ОНР

22 Лис 2012 На Ekaterina

Прізвище дитини:

2. Перевірка стану фонематичного сприйняття.

* Педагог: Повтори за мною складові ряди:

1.ба - ба - па 2. па - ба - па 3.та - так - та 4. да - та - та

5.га - ка - га 6.ка - га - ка 7.ба - бе - ба 8.бя - ба - бе

9.ва-ва-фа 10. фа-фа-ва 11.фа-ва-фа 12. ва-ва-вя

* Стан фонематичного аналізу і синтезу.

Педагог: Скажи, який перший звук в слові:

лелека Інна оси вухо

* Дослідження сформованості звуко-складової структури слова, пропозиції.

Логопедичні обстеження дітей із загальним недорозвиненням мови

Логопедичні обстеження проводиться в перші два тижні перебування дитини в дитячому саду.

Основна мета полягає в наступному:

- вивчити умови виховання і розвитку дитини (коло спілкування, характер взаємин з дорослими і однолітками в сім`ї і в дошкільному закладі) на основі бесіди з батьками та аналізу документів

- виявити рівень розвитку провідної діяльності (гри, малювання, конструювання, елементів праці) і оцінити відповідно до вікових нормативів (спільно з вихователем)

- виявити характерні особливості емоційно-особистісної та пізнавальної сфери загального психічного розвитку дитини

- оцінити стан зв`язного мовлення з точки зору предметно-смислового і лексико-синтаксичного її оформлення

- визначити ступінь оволодіння компонентами мовної системи.

Безпосередньому обстеженню самої дитини передує бесіда з батьками.

При всіх порушеннях мови необхідно з`ясувати: чи знає дитина про свій дефект, як на нього реагує відчуває труднощі в спілкуванні з оточуючими як вступає в контакт з близькими, знайомими і незнайомими дорослими, з товаришами в дитячому саду, на подвір`ї поведінку дитини вдома. Слід. з`ясувати, в чому полягають скарги самих батьків: чи турбує неправильна вимова окремих звуків, граматичне оформлення мови, недостатність словника, помилки в побудові речень, темп мови і ін.

Мета бесіди з дитиною полягає в тому, щоб виявити його загальний кругозір, можливості зв`язкових висловлювань, спостерігати за поведінкою обстежуваного. В ході бесіди логопед відзначає, якими відповідями користується дитина: односкладовими або розгорнутими, чи правильні вони за змістом, як оформлені граматично і фонетично.


Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Обстеження дітей з онр презентація