lovmedukr.ru

Автоматизована психосемантична сістемапсіходіагностікі установок, ціннісних орієнтацій особистості

І каузометріческіе методики і методики, аналогічні репертуарних тестів, побудовані на ефекті факторних причин в психології. Вплив тих чи інших осіб, конструктів вимірюється за ступенем їх включеності в життєдіяльність особистості. Однак дані методичні підходи мають істотні недоліки.

По-перше, вони виключно трудомісткі в силу чого рідко застосовні навіть висококваліфікованими психологами, які володіють даними методиками.

По-друге, їх ефективне застосування можливе тільки фахівцями високої кваліфікації.

По-третє, недостатньо формалізована інтерпретація результатів обстеження.

По-четверте, вони побудовані за ефектом безпосередньої самооцінки з подальшим поглибленням в несвідоме людини. При цьому безпосередні самооцінки можуть істотно детерминироваться захисними механізмами особистості, так що кінцевий результат буде не бездоганний з точки зору розуміння несвідомого людини. Самооцінки стають особливо необ`єктивними, коли у особистості спостерігаються психічні відхилення, коли істотний конфлікт між свідомим і несвідомим.

Уникнути цих недоліків допоміг метод семантичного диференціала, адаптованого до можливостей методик репертуарних тестів і каузометріческіх методик.

За цією методикою виділення осіб, чинників, які сильний вплив на розвиток особистості відбувається не прямо, а опосередковано: ці особи, чинники шляхом співвіднесення їх з дихотомічними поняттями розташовуються за шкалою цінностей, також співвіднесених з даними дихотомічними поняттями. Всі оцінювані особи, цінності співвідносилися один з одним через класичні дихотомічні поняття семантичного диференціала Осгуда, проте математична обробка проводилася за іншим алгоритмом. При цьому максимально враховувалися можливості математичної обробки за методикою репертуарних тестів.Наведемо приклад:У першій колонці цифр йдуть стандартні значення (координата по одновимірної шкалою), отримані з використанням класичного варіанту семантичного диференціала Осгуда. У другій колонці надруковані координати по одновимірної шкалою, отримані з використанням запропонованої методики. Математичне і експериментальне обґрунтування даної методики зайняло б занадто багато місця. У найзагальнішому вигляді вона включає в себе можливості каузометріческіх, репертуарних, психосемантична методик.На питання даного тесту відповідала молода незаміжня жінка, 22 років. Всі особи, цінності, важливі для розуміння даної особистості, витягнуті за шкалою "ЖИТТЯ - СМЕРТЬ"

Пєровим ознакою надійності отриманих результатів служить "логічність" отриманих результатів з базових понять.

Базові поняття "ЖИТТЯ І СМЕРТЬ" виділені номерами в рамці цифрами через двокрапку 1: 2. Під номером один у списку оцінюваних цінностей йде поняття "ЖИТТЯ", а під номером два - "СМЕРТЬ". При цьому саме поняття "СМЕРТЬ" розташоване нижче інших (його координата дорівнює 36,89) і як би рівнозначно в цій системі координат поняттю "НЕЩАСТЯ".

Поняття "ЖИТТЯ" розташоване вище інших (координата його 64,44). Однак потреба в любові, в сексі і ін. Для обстежуваної більш значуще, ніж абстрактне поняття життя. Ці актуалізовані потреби як би складають основний зміст життя для даної жінки. Отже, отримані результати логічні з психологічної точки зору: цінності "ЖИТТЯ і СМЕРТЬ" значимі для обстежуваної і по відношенню до них можна виміряти, розтягнути інші цінності особистості.

Це уявлення цінностей обследуемой в одновимірному просторі по відношенню до базової цінності "ЖИТТЯ - СМЕРТЬ". Однак результат може бути представлений як в одновимірному просторі, але по відношенню до різних цінностей ( "ХОРОШИЙ ЛЮДИНА - ПОГАНИЙ ЛЮДИНА", "ЛЮБОВ - НЕНАВИСТЬ", "ЧЕСНИЙ ЛЮДИНА - хабарник" і т.д.), так і в двомірному просторі.

Ось такий приклад. Тут базовими поняттями є "Я САМА і Я В ІДЕАЛІ", "СПРАВЖНЄ і МАЙБУТНЄ". Всі інші поняття розміщені на площині на певному ціннісному відстані один від одного. Щоб можна було ці поняття реально розмістити на площині, вони закодовані відповідно до представленого кодом: життя - А, смерть - Б, Батьківщина - а й т.д.

У третій колонці тут представлені координати оцінюваних людей, понять, цінностей за шкалою "НИНІ - МАЙБУТНЄ ЧАС". В даному випадку використана двомірна система координат.

За запропонованою методикою значення координат будуть різними в системі різних базових цінностей (понять).В даному випадку себе обследуемая в майбутньому пов`язує з улюбленим і любов`ю. При цьому видно, що шкала "СПРАВЖНЄ - МАЙБУТНЄ" працює погано, так як всі цінності на ній як би злиті і "живуть" в сьогоденні. Шкала "Я САМА і Я В ІДЕАЛІ" працює краще. Цінності по ній більш розтягнуті. Одночасно всі негативні цінності просторово близькі один від одного: R, Y, U, O,] (нехороший знайомий - R, ненависть - Y, нещастя - U, наркотики - O, конфлікт -]). Якщо в ланцюжок оцінюваних понять внести конкретні прізвища осіб, ставлення яких ховається обследуемой (мим), то з імовірністю більше 90% вони розмістяться в даному двомірному просторі відповідно до справжнім ставленням до них. Ось приклад розподілу цінностей, осіб у свідомості обследуемой жінки з базових цінностей "недобре ЗНАЙОМИЙ і ХОРОШИЙ ЗНАЙОМИЙ", "ЩАСТЯ - НЕЩАСТЯ".

Харитонов внесений до списку оцінюваних осіб як шалений ворог випробуваної, Дашков же був її улюбленим, нареченим. Обидва ці факти всіляко ховалися від психологів. Поряд з цим в список оцінюваних були внесені і інші особи ...

Отримані наступні результати.

Базові поняття "ХОРОШИЙ ЗНАЙОМИЙ - недобре ЗНАЙОМИЙ" менш значущі для особистості: вони "розтягують" всі інші цінності від 38 до 68 процентиль, тобто тільки на 1/5 частину всієї шкали. Базові терміни "ЩАСТЯ і НЕЩАСТЯ" більш значущі для обстежуваної: по ним все оцінювані цінності, поняття розтягнуті з використанням основного діапазону шкали.

Отримані результати піддаються як прямий інтерпретації, так і психоаналітичної. Точність отриманих результатів при грамотній процедурі дослідження не менше, ніж при поліграфічному обстеженні із застосуванням найсучаснішої техніки і висококласних фахівців.

Запропонована методика не є суто біографічною, хоча так можуть оцінюватися і факти біографії і особи, що зробили на дану людину вплив біографічного порядку. Вона є комплексною, куди можуть включатися і біографічні дані, і особи, що вплинули на дану людину, і найважливіші життєві цінності, змістотворних мотиви особистості.

Зробимо висновки до розділу.

Акмеология надає особливого значення вивченню біографії людини при прогнозуванні його успіхів у професійній діяльності, при пізнанні EGO його особистості. У біографії людини осідають основні результати діяльності особистості, відображаються фактори її формування, динаміка кризових, сензитивних періодів у розвитку людини, його змістотворних мотивів діяльності. При створенні прогностичних автоматизованих систем особлива роль біографічних даних обумовлюється і високою надійністю біографічного обстеження: біографічні дані в своїй більшості перепроверяеми і власну біографію можна замінити чужий. В силу цього біографічні дані можуть виступати найбільш надійними, найбільш стійкими компонентами за якими можливий стійкий прогноз.

Вплив біографії на розвиток людини підпорядковане факторно-кумулятивного закономірностям. В даний час реально існують факторні, кумулятивного та психоаналітичні методики використання біографічних даних при пізнанні людини. В силу високу прогностичну валідність біографічних методик вони можуть бути покладені за основу при створенні автоматизованих експертних психодіагностичних систем, так званого штучного інтелекту в психології.lt; lt; ПопереднєНаступна gt; gt;
Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Автоматизована психосемантична сістемапсіходіагностікі установок, ціннісних орієнтацій особистості